Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Nước sông Cầu đoạn chảy qua TP.Bắc Ninh có màu đen do ô nhiễm. Ảnh: T.TUẤN
Nước sông Cầu đoạn chảy qua TP.Bắc Ninh có màu đen do ô nhiễm. Ảnh: T.TUẤN
Nước sông Cầu đoạn chảy qua TP.Bắc Ninh có màu đen do ô nhiễm. Ảnh: T.TUẤN
Lên top