ILO cảnh báo tình trạng thiếu việc làm trên thế giới vì COVID-19

Thế giới có thể mất 25 triệu việc làm vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty Images
Thế giới có thể mất 25 triệu việc làm vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty Images
Thế giới có thể mất 25 triệu việc làm vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty Images
Lên top