Mỹ có thể phát không 1.000 USD cho mỗi người dân giữa dịch COVID-19

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm gói kích thích kinh tế trị giá 1 nghìn tỉ USD. Ảnh: Reuters
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm gói kích thích kinh tế trị giá 1 nghìn tỉ USD. Ảnh: Reuters
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm gói kích thích kinh tế trị giá 1 nghìn tỉ USD. Ảnh: Reuters
Lên top