Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Một hiệu thuốc ở Hong Kong ngày 25.2. Ảnh: NYT
Một hiệu thuốc ở Hong Kong ngày 25.2. Ảnh: NYT
Một hiệu thuốc ở Hong Kong ngày 25.2. Ảnh: NYT
Lên top