ILO: Bộ Luật Lao động sửa đổi phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản

Theo ILO, Bộ Luật Lao động sửa đổi tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. Ảnh minh họa.
Theo ILO, Bộ Luật Lao động sửa đổi tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. Ảnh minh họa.
Theo ILO, Bộ Luật Lao động sửa đổi tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. Ảnh minh họa.
Lên top