Toàn thể cán bộ, công chức Quảng Ninh làm việc 2 ngày thứ 7 trước bầu cử

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao đổi với đại diện doanh nghiệp tại KCN Hải Yên về phương án tổ chức cho cử tri là công nhân đi bầu cử. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao đổi với đại diện doanh nghiệp tại KCN Hải Yên về phương án tổ chức cho cử tri là công nhân đi bầu cử. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao đổi với đại diện doanh nghiệp tại KCN Hải Yên về phương án tổ chức cho cử tri là công nhân đi bầu cử. Ảnh: Thu Chung
Lên top