Xây dựng hạ tầng giao thông bằng vốn ngân sách: Đầu tư có chọn lọc để lựa chọn những dự án thiết yếu

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) được thi công bằng nguồn vốn ngân sách. Ảnh: ĐT
Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) được thi công bằng nguồn vốn ngân sách. Ảnh: ĐT
Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) được thi công bằng nguồn vốn ngân sách. Ảnh: ĐT
Lên top