Quảng Ninh phát động “Tháng Công nhân 2021”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ phát động "Tháng Công nhân 2021" của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ phát động "Tháng Công nhân 2021" của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ phát động "Tháng Công nhân 2021" của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top