Quảng Ninh khuyến cáo người Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại Hải Dương

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn chen chúc người và phương tiện trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn chen chúc người và phương tiện trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn chen chúc người và phương tiện trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top