Lai dắt “sân vận động” trên biển

Lai dắt Đại Hùng 01 vào bờ. Ảnh: DQS
Lai dắt Đại Hùng 01 vào bờ. Ảnh: DQS
Lai dắt Đại Hùng 01 vào bờ. Ảnh: DQS
Lên top