Mô hình của Quảng Ninh: Giao dự án cao tốc cho địa phương đầu tư

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được đầu tư theo hình thức BOT. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được đầu tư theo hình thức BOT. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được đầu tư theo hình thức BOT. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top