Quảng Ninh: Công đoàn thăm và tặng quà công nhân khu công nghiệp

Bà Đỗ Thị Lan và bà Đỗ Thị Ninh Hường trao tặng Bằng khen Công đoàn tỉnh cho 2 tổ lao động đội xuất sắc  thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh (Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên). Ảnh: T.N.D
Bà Đỗ Thị Lan và bà Đỗ Thị Ninh Hường trao tặng Bằng khen Công đoàn tỉnh cho 2 tổ lao động đội xuất sắc thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh (Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên). Ảnh: T.N.D
Bà Đỗ Thị Lan và bà Đỗ Thị Ninh Hường trao tặng Bằng khen Công đoàn tỉnh cho 2 tổ lao động đội xuất sắc thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh (Khu công nghiệp Đông Mai, Quảng Yên). Ảnh: T.N.D
Lên top