Quảng Ninh: Xả thải ra môi trường, một công ty gốm sứ bị xử phạt hành chính

Cơ quan chức năng kiểm tra lấy mẫu nước thải đối với Chi nhánh Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh, địa chỉ tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Cơ quan chức năng kiểm tra lấy mẫu nước thải đối với Chi nhánh Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh, địa chỉ tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Cơ quan chức năng kiểm tra lấy mẫu nước thải đối với Chi nhánh Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh, địa chỉ tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Ảnh: CAQN
Lên top