Thông tin mới nhất về 8 ca nghi ngờ dương tính COVID-19 tại Vĩnh Phúc

8 trường hợp nghi ngờ dương tính với COVID-19 (dương tính lần 1). Ảnh: LDO.
8 trường hợp nghi ngờ dương tính với COVID-19 (dương tính lần 1). Ảnh: LDO.
8 trường hợp nghi ngờ dương tính với COVID-19 (dương tính lần 1). Ảnh: LDO.
Lên top