Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cách ly, quản lý ca COVID-19

Người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện các nội dung theo quy định. Ảnh: Bộ Y tế
Người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện các nội dung theo quy định. Ảnh: Bộ Y tế
Người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện các nội dung theo quy định. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top