Các ca COVID-19 ở Vĩnh Phúc nhiễm biến chủng Ấn Độ

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top