Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

Tỉnh Gia Lai mở các cuộc tiếp xúc với cử tri để ứng cử viên được trao đổi dân chủ, công khai các vấn đề. Ảnh T.Tuấn
Tỉnh Gia Lai mở các cuộc tiếp xúc với cử tri để ứng cử viên được trao đổi dân chủ, công khai các vấn đề. Ảnh T.Tuấn
Tỉnh Gia Lai mở các cuộc tiếp xúc với cử tri để ứng cử viên được trao đổi dân chủ, công khai các vấn đề. Ảnh T.Tuấn
Lên top