Vĩnh Phúc: Lập 9 chốt kiểm soát COVID-19 tại các tuyển đường trọng yếu

Các chốt bắt đầu hoạt động từ 15 giờ chiều nay, 5.5. Ảnh: LDO.
Các chốt bắt đầu hoạt động từ 15 giờ chiều nay, 5.5. Ảnh: LDO.
Các chốt bắt đầu hoạt động từ 15 giờ chiều nay, 5.5. Ảnh: LDO.
Lên top