Quảng Ninh tăng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 từ 12h hôm nay

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch cho công nhân ở KCN Hải Yên, TP.Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch cho công nhân ở KCN Hải Yên, TP.Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch cho công nhân ở KCN Hải Yên, TP.Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top