Quảng Ninh: Ra mắt điểm tư vấn pháp luật, tiếp công nhân lao động KCN

Công nhân lao động KCN cảng biển Hải Hà  (Quảng Ninh) được trực tiếp giải đáp thắc mắc, cập nhật cơ chế chính sách liên quan đến Luật Lao động. Ảnh: Nguyễn Thơm
Công nhân lao động KCN cảng biển Hải Hà (Quảng Ninh) được trực tiếp giải đáp thắc mắc, cập nhật cơ chế chính sách liên quan đến Luật Lao động. Ảnh: Nguyễn Thơm
Công nhân lao động KCN cảng biển Hải Hà (Quảng Ninh) được trực tiếp giải đáp thắc mắc, cập nhật cơ chế chính sách liên quan đến Luật Lao động. Ảnh: Nguyễn Thơm
Lên top