Quảng Ninh: Ký kết “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” là công chức, viên chức

Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh ký kết chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" công đoàn với Công ty TNHH MTV New Star; Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hằng
Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh ký kết chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" công đoàn với Công ty TNHH MTV New Star; Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hằng
Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh ký kết chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" công đoàn với Công ty TNHH MTV New Star; Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hằng
Lên top