Quảng Ninh: Tổ chức cuộc bầu cử thành công trên mọi phương diện, trật tự an toàn, dân chủ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với cử tri cao tuổi nhất tỉnh Quảng Ninh trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với cử tri cao tuổi nhất tỉnh Quảng Ninh trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với cử tri cao tuổi nhất tỉnh Quảng Ninh trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top