Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn trong đưa đón công nhân khu công nghiệp

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà  họp bàn giải pháp đưa đón công nhân an toàn. Ảnh: Nguyễn Thơm
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà họp bàn giải pháp đưa đón công nhân an toàn. Ảnh: Nguyễn Thơm
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà họp bàn giải pháp đưa đón công nhân an toàn. Ảnh: Nguyễn Thơm
Lên top