Hạn mặn lịch sử, Bạc Liêu trúng mùa muối

Hạn mặn lịch sử, Bạc Liêu trúng đậm mùa muối. Ảnh Phan Thanh Cường.
Hạn mặn lịch sử, Bạc Liêu trúng đậm mùa muối. Ảnh Phan Thanh Cường.
Hạn mặn lịch sử, Bạc Liêu trúng đậm mùa muối. Ảnh Phan Thanh Cường.
Lên top