Hạn mặn năm 2020 có thể sẽ khốc liệt hơn đợt hạn mặn lịch sử 2015-2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung báo cáo tình hình hạn, mặn Bạc Liêu với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung báo cáo tình hình hạn, mặn Bạc Liêu với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung báo cáo tình hình hạn, mặn Bạc Liêu với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường (ảnh Nhật Hồ)
Lên top