Chua xót nhìn hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng nề do hạn mặn

Huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn mặn năm nay với hàng ngàn ha lúa, hoa màu, thanh long bị mất trắng hoặc ảnh hưởng năng suất.

Theo Phòng NNPTNT huyện Tân Trụ, vụ lúa đông xuân này toàn huyện gieo sạ gần 4.600ha, hiện lúa đang giai đoạn chín chuẩn bị thu hoạch là hơn 900ha. Tuy nhiên, các ruộng lúa có nguy cơ mất trăng do chưa kịp làm đòng đã cạn khô nước.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Trụ, vụ lúa đông xuân này toàn huyện gieo sạ gần 4.600ha, hiện lúa đang giai đoạn chín chuẩn bị thu hoạch là hơn 900ha. Tuy nhiên, các ruộng lúa có nguy cơ mất trắng do chưa kịp làm đòng đã cạn khô nước.
Đám lúa này đã bị chết khô đang trong giai đoạn làm đòng. Ảnh: K.Q
Hạn, mặn gay gắt đang gây thiệt hại năng suất từ 30-50% cho gần 1.200ha lúa đang giai đoạn chuẩn bị vào chắc. Gần 2.500ha lúa giai đoạn chuẩn bị làm đòng và trổ thiệt hại từ 70% đến mất trắng. Đám lúa này đã bị chết khô đang trong giai đoạn làm đòng. Ảnh: K.Q
Nỗ lực bơm nước cứu lúa không thành vì kênh đã cạn nước. Ảnh: K.Q
Đồng ruộng cạn khô cạn nông dân nỗ lực bơm nước cứu lúa không thành vì kênh đã cạn nước.
Các dòng kênh đều cạn nước. Ảnh: K.Q
Các dòng kênh đều cạn nước.
Hoa màu chết khô khi mới vào thu hoạch. Ảnh: K.Q
Hoa màu cũng chết khô khi mới vào thu hoạch.
Ruộng mướp này nay mai sẽ chết khô vì hất nước. Ảnh: K.Q
Ruộng mướp đứng trước nguy cơ chết khô vì đã không còn nước để tưới tiêu.
Ruộng đậu bắp đang chết khô. Ảnh: K.Q
Ruộng đậu bắp đang chết khô.
Dưa hấu cũng cùng chung số phận. Ảnh: K.Q
Dưa hấu chưa tới kỳ thu hoạch nhưng ruộng đã khô, không còn nước để tưới.
Thanh long chịu hạn tốt nên không bị chết khô, nhưng bao công lao, chi phí “xông đèn” đã không giúp cây ra trái vì thiếu nước. Ảnh: K.Q
Hạn, mặn cũng làm hơn 500ha thanh long đang xông đèn ra hoa trái vụ, hoa màu bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù thanh long có đặc điểm chịu hạn tốt nên không bị chết khô, nhưng bao công lao, chi phí “xông đèn” đã không giúp cây ra trái vì thiếu nước.
Người dân Tân Trụ thiếu nước ngọt cho ăn uống, sinh hoạt, phải đi chở nước về sử dụng. Trong khi lúa và hoa màu đành chịu để chết khô. Ảnh: K.Q
Người dân Tân Trụ thiếu nước ngọt cho ăn uống, sinh hoạt, phải đi chở nước về sử dụng. Trong khi lúa và hoa màu đành chịu để chết khô.

Photo

Lên top