Hạn mặn gay gắt, trên 20.000 hộ dân Cà Mau thiếu nước sinh hoạt

Sử dụng nước đìa làm nước sinh hoạt, nhưng nước trong đìa cũng dần cạn (ảnh Nhật Hồ)
Sử dụng nước đìa làm nước sinh hoạt, nhưng nước trong đìa cũng dần cạn (ảnh Nhật Hồ)
Sử dụng nước đìa làm nước sinh hoạt, nhưng nước trong đìa cũng dần cạn (ảnh Nhật Hồ)
Lên top