Kiên Giang: Thêm 1.508ha lúa bị hạn mặn gây thiệt hại chỉ trong 1 tuần

Lên top