Dấu chân quê trên vùng hạn mặn

Nhiều ruộng lúa ở Bến Tre đang khô cằn vì hạn mặn.
Nhiều ruộng lúa ở Bến Tre đang khô cằn vì hạn mặn.
Nhiều ruộng lúa ở Bến Tre đang khô cằn vì hạn mặn.
Lên top