Những nơi không biết sợ hạn, mặn

Tôm càng xanh đối tượng được chọn tăng thu nhập đáng kể cho người dân nuôi ở mô hình lúa tôm ngoài con tôm sú (ảnh Nhật Hồ)
Tôm càng xanh đối tượng được chọn tăng thu nhập đáng kể cho người dân nuôi ở mô hình lúa tôm ngoài con tôm sú (ảnh Nhật Hồ)
Tôm càng xanh đối tượng được chọn tăng thu nhập đáng kể cho người dân nuôi ở mô hình lúa tôm ngoài con tôm sú (ảnh Nhật Hồ)
Lên top