Hạn mặn gây thiệt hại lúa ở Kiên Giang: Nhân tai nối giáo cho thiên tai

Rễ cây lúa sau khi bị nhiễm nước mặn ở Kiên Giang. Ảnh: LT
Rễ cây lúa sau khi bị nhiễm nước mặn ở Kiên Giang. Ảnh: LT
Rễ cây lúa sau khi bị nhiễm nước mặn ở Kiên Giang. Ảnh: LT
Lên top