Hà Nội lập danh sách nhân viên “shipper” được phép hoạt động

Hà Nội lập danh sách nhân viên “shipper” vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Ảnh minh họa GT
Hà Nội lập danh sách nhân viên “shipper” vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Ảnh minh họa GT
Hà Nội lập danh sách nhân viên “shipper” vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Ảnh minh họa GT
Lên top