Bình Dương: 7.000 người bán vé số bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ

Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương dự kiến hỗ trợ một lần khoảng 40.000 lao động tự do. Ảnh minh họa: LDO.
Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương dự kiến hỗ trợ một lần khoảng 40.000 lao động tự do. Ảnh minh họa: LDO.
Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương dự kiến hỗ trợ một lần khoảng 40.000 lao động tự do. Ảnh minh họa: LDO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top