Bảo tồn ga Hà Nội là giữ lại lịch sử cho Thủ đô

Mặt chính của gà Hà Nội. Ảnh: Đăng Huỳnh
Mặt chính của gà Hà Nội. Ảnh: Đăng Huỳnh
Mặt chính của gà Hà Nội. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top