Thủ tục đăng ký dành cho nhân viên vận chuyển hàng hoá thiết yếu ở Hà Nội

Để được vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính, nhân viên giao hàng cần hoàn tất thủ tục đăng ký. Ảnh: Bưu điện VN
Để được vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính, nhân viên giao hàng cần hoàn tất thủ tục đăng ký. Ảnh: Bưu điện VN
Để được vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính, nhân viên giao hàng cần hoàn tất thủ tục đăng ký. Ảnh: Bưu điện VN
Lên top