Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân toàn thành phố thường xuyên khai báo y tế

Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân khai báo y tế thường xuyên. Ảnh: Tô Thế
Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân khai báo y tế thường xuyên. Ảnh: Tô Thế
Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân khai báo y tế thường xuyên. Ảnh: Tô Thế
Lên top