Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tạm dừng tiếp nhận thủ tục hành chính

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dừng tiếp nhận thủ tục hành chính. Ảnh minh họa GT
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dừng tiếp nhận thủ tục hành chính. Ảnh minh họa GT
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dừng tiếp nhận thủ tục hành chính. Ảnh minh họa GT
Lên top