Hà Nội khẳng định không thiếu hàng hoá trong bất kỳ tình huống nào

Hà Nội đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: Hoài Cường
Hà Nội đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: Hoài Cường
Hà Nội đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: Hoài Cường
Lên top