Hà Nội lên phương án "khóa chặt" đường lây nhiễm của COVID-19

Xét nghiệm cho nhóm đối tượng có nguy có mắc COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Xét nghiệm cho nhóm đối tượng có nguy có mắc COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Xét nghiệm cho nhóm đối tượng có nguy có mắc COVID-19. Ảnh: Hà Phương
Lên top