Hà Nội dừng giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng

Từ 0h ngày 8.3.2021, Hà Nội dừng giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng. Ảnh: PĐ
Từ 0h ngày 8.3.2021, Hà Nội dừng giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng. Ảnh: PĐ
Từ 0h ngày 8.3.2021, Hà Nội dừng giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng. Ảnh: PĐ
Lên top