Vaccine COVID-19: Những lưu ý khi tiêm

Tiêm vaccine COVID-19 cần lưu ý những khuyến cáo. Ảnh: BVCC
Tiêm vaccine COVID-19 cần lưu ý những khuyến cáo. Ảnh: BVCC
Tiêm vaccine COVID-19 cần lưu ý những khuyến cáo. Ảnh: BVCC
Lên top