Gia Lai: Thông tin về ca bệnh tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi xuất viện

Gia Lai xét nghiệm và cách ly nhiều trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Ảnh TTuấn
Gia Lai xét nghiệm và cách ly nhiều trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Ảnh TTuấn
Gia Lai xét nghiệm và cách ly nhiều trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Ảnh TTuấn
Lên top