Hải Phòng cho phép dịch vụ làm đẹp, thể thao, vui chơi hoạt động trở lại

Công viên, vườn hoa ở Hải Phòng được mở cửa trở lại từ 4.3. Ảnh MD
Công viên, vườn hoa ở Hải Phòng được mở cửa trở lại từ 4.3. Ảnh MD
Công viên, vườn hoa ở Hải Phòng được mở cửa trở lại từ 4.3. Ảnh MD
Lên top