Hải Phòng chỉ đạo nóng sau ca bệnh ở Bệnh viện giao thông vận tải

Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng bị phong tỏa từ sáng 22.2 do một nhân viên y tế dương tính COVID-19. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng bị phong tỏa từ sáng 22.2 do một nhân viên y tế dương tính COVID-19. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng bị phong tỏa từ sáng 22.2 do một nhân viên y tế dương tính COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top