Đà Nẵng khôi phục hoàn toàn các tuyến vận tải đến Gia Lai

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện bến xe tàu ở Đà Nẵng vẫn vắng khách. Ảnh: Hữu Long
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện bến xe tàu ở Đà Nẵng vẫn vắng khách. Ảnh: Hữu Long
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện bến xe tàu ở Đà Nẵng vẫn vắng khách. Ảnh: Hữu Long
Lên top