Nam nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng lần 4 âm tính COVID-19

Nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng và bạn gái xét nghiệm lần 4 âm tính SARS-CoV-2. Ảnh MD
Nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng và bạn gái xét nghiệm lần 4 âm tính SARS-CoV-2. Ảnh MD
Nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng và bạn gái xét nghiệm lần 4 âm tính SARS-CoV-2. Ảnh MD
Lên top