Cục Hàng không đề nghị dỡ bỏ giãn cách ghế ngồi trên các chuyến bay

Sau 5 ngày khôi phục lại hoạt động tại sân bay Đà Nẵng các chuyến bay đều có hệ số sử dụng ghế cao. Ảnh LĐ
Sau 5 ngày khôi phục lại hoạt động tại sân bay Đà Nẵng các chuyến bay đều có hệ số sử dụng ghế cao. Ảnh LĐ
Sau 5 ngày khôi phục lại hoạt động tại sân bay Đà Nẵng các chuyến bay đều có hệ số sử dụng ghế cao. Ảnh LĐ
Lên top