Vận tải hành khách chật vật duy trì hoạt động

Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) thưa vắng khách. Ảnh: ĐT
Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) thưa vắng khách. Ảnh: ĐT
Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) thưa vắng khách. Ảnh: ĐT
Lên top