Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Lên top