Báo thế giới: Việt Nam bắt đầu con đường tiến đến thịnh vượng sau đại dịch

Việt Nam bước đầu ứng phó thành công COVID-19 và bước sang giai đoạn phục hồi kinh tế. Ảnh: AFP
Việt Nam bước đầu ứng phó thành công COVID-19 và bước sang giai đoạn phục hồi kinh tế. Ảnh: AFP
Việt Nam bước đầu ứng phó thành công COVID-19 và bước sang giai đoạn phục hồi kinh tế. Ảnh: AFP
Lên top